آبگیری ۸۰ درصدی  سد سفیدرود
آبگیری ۸۰ درصدی  سد سفیدرود

    مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به ذخیره ۸۴۵ میلیون متر مکعبی آب پشت سد سفیدرود، گفت: ۸۰ درصد این سد تا به امروز آبگیری شده است. وحید خرمی با اشاره به آخرین وضعیت سد سفیدرود، اظهار کرد: تا به امروز میزان ذخیره آب پشت سد سفیدرود به ۸۴۵ میلیون متر مکعب رسیده است. […]

 

 

مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به ذخیره ۸۴۵ میلیون متر مکعبی آب پشت سد سفیدرود، گفت: ۸۰ درصد این سد تا به امروز آبگیری شده است.
وحید خرمی با اشاره به آخرین وضعیت سد سفیدرود، اظهار کرد: تا به امروز میزان ذخیره آب پشت سد سفیدرود به ۸۴۵ میلیون متر مکعب رسیده است.
وی با بیان اینکه سد سفیدرود اصلی‌ترین سد تأمین کننده آب کشاورزی در استان گیلان است، گفت: در سال گذشته در همین روز میزان آب ذخیره شده در پشت این شد ۸۵۰ میلیون متر مکعب است که تفاوت چندان با امسال ندارد.
مدیرعامل آب منطقه‌ای گیلان در ادامه با اشاره به اینکه دبی ورودی امروز این سد ۸۵ متر مکعب بر ثانیه بوده که در سال گذشته ۱۰۲ متر مکعب بر ثانیه ثبت شده است، افزود: دبی خروجی آب نیز از این سد شش متر مکعب بر ثانیه است.
وی با بیان اینکه در این بازه زمانی این میزان ذخیره آب پشت سد سفیدرود مطلوب است، اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به حجم یک میلیارد و ۵۰ میلیون متر مکعبی سد سفیدرود ۸۰ درصد سد آبگیری شده است.