آغاز عملیات اجرایی احداث تونل دوم حیران
آغاز عملیات اجرایی احداث تونل دوم حیران

    مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بزرگراه‌های استان اردبیل خبر داد. محبوب حیدری مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: در این سفریک روزه به استان اردبیل سعی شد از تمام محورهای مواصلاتی استان و راه آهن اردبیل – میانه بازدید شده […]

 

 

مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بزرگراه‌های استان اردبیل خبر داد. محبوب حیدری مدیر کل راه و شهرسازی استان اردبیل اظهار کرد: در این سفریک روزه به استان اردبیل سعی شد از تمام محورهای مواصلاتی استان و راه آهن اردبیل – میانه بازدید شده و روند اجرای پروژه‌ها مورد بررسی قرار گیرد.
وی گفت: در این سفر مقرر شد تا ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بزرگراه‌های استان به شکل کامل تخصیص یابد که وزیر راه و شهرسازی نیز بر این امر تاکید کردند.