آموزش و پرورش با رشد، توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد
آموزش و پرورش با رشد، توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد

      فاطمه سید مومن، سرپرست آموزش وپرورش منطقه یک در مورد اهمیت نظام آموزش وپرورش و رابطه آن با رشد همه جانبه کشورسخن گفت. مومن گفت: نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه […]

 

 

 

فاطمه سید مومن، سرپرست آموزش وپرورش منطقه یک در مورد اهمیت نظام آموزش وپرورش و رابطه آن با رشد همه جانبه کشورسخن گفت.
مومن گفت: نظام آموزش و پرورش بنا به ضرورت تغییرات اجتماعی یکی از سازمانهای پیچیده و بزرگ اجتماعی در هر کشوری محسوب می شود و با رشد و توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی پیوندی ناگسستنی دارد و به تدریج از یک حالت ساده ابتدایی به یک حالت پیچیده در آمده است. وی افزود: ثمر بخشی این نظام از یک سو، تبدیل انسانهای مستعد سالم، بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر تامین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در بخشهای متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.
سید مومن در ادامه تصریح کرد: در عصر حاضر همه دولتهای جهانی از کوچک و بزرگ، قدرتمند و ناتوان و صنعتی تا در حال توسعه، پرداختن به آموزش و پرورش مردم خود را در شمار وظایف اساسی می دانند و برای همگان ، سراسری و حتی اجباری کردن آن، تعهدات سنگینی در قانونهای اساسی و بنیاد خود می گنجانند و درصد زیادی از تولید ناخالص ملی و بودجه جاری کشور را به این امر اختصاص می دهند. وی افزود: امروز به دلیل گسترش علوم و تجارب بشری و توسعه فن آوری و پیشرفتهای صنعتی، گرایش به سازمانهای آموزش و پرورش امری فراگیر و جهانی شده است. به حدی که یکی از شاخصهای مهم رشد هر جامعه را وسعت دامنه وظایفی می دانند که نظام آموزش و پرورش آن به عهده گرفته است.
وی با اشاره به تجربیات و بررسی های جهانی، اظهار کرد: مطالعات و بررسی ها نشان می دهد همگام با تغییرات شگرف اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژی، به‌ویژه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و مجازی شدن اکثر آموزش ها در آموزش و پرورش، ساده ترین راه این است که نظام آموزش و پرورش کشورهای توسعه یافته را به عنوان راهنمایی برای اقدام و نقشه راه قرار دهیم، این امر در نگاه اول بسیار خوب و کاربردی است ولی اگر دقیق تر به مسئله نگاه کنیم ورود به این مقوله حساس به صورت تک بعدی به هیچ وجه برای نظام آموزش و پرورش کشوری اسلامی با پشتوانه غنی فرهنگی مختص به خود، قابل قبول نیست. سید مومن با توجه به نیاز جامعه و نسل جوان گفت: با توجه به نقش نظام آموزش و پرورش در انتقال فرهنگ جامعه، ممکن است در اثر تحولات سریع اجتماعی و تأثیر آن ها در جنبه های فرهنگی کودکان، نوجوانــان و نســل جوان از میراث فرهنگی و اجتماعی جامعه خــود فاصله گیرند و این امر منجــر بــه نوعی تضاد فکری و عقیدتی بین آن ها و ارزشهای نهادینه جامعه شــده و وحدت جامعــه را متزلزل کند. وی در ادامه افزود: بهترین نقشه راه همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی در جدیدترین بیاناتشان به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰در بیان نقش نظام آموزش و پرورش در توسعه فرهنگی جامعه با تاکید موکد بر پیشبرد اهداف به فراموشی سپرده شده پرورش بیان کردند و برتاکید به اهمیت توجه به تربیت دانش آموزان، تکلیف سربازان این حوزه را مشخص کردند.
در پایان سید مومن سرپرست آموزش وپرورش منطقه یک ضمن قدردانی از زحمات ماندگار و اثرگذار صادق صادق پور، مدیریت سابق منطقه، در زمینه اعتلای آموزش و پرورش برمبنای آگاهی واخلاق مداری اظهار کرد: با توجه به چراغ روشنی که ولی امرمان جهت کشف راه درست پیشبرد آموزش و پرورش آینده سازان این مرز و بوم در اختیار خدمتگزاران این نظام ارزشی گذاشته اند و با در نظر گرفتن اهداف اصلی سند ارزشمند و ارزش مدار تحول بنیادین آموزش و پرورش، هدف اصلی آموزش و پرورش منطقه یک تهران (شمیرانات) را در راستای انسان سازی و پرورش منش ایرانی- اسلامی قرار داده و همه توان خانواده بزرگ آموزشی پرورشی مان را در نیل به این هدف ارزشمند طلب می کنیم. باشد که با الگو قرار دادن نقشه راه درست رهبری در این راستا با سرعتی روز افزون به سوی نیل به این هدف حرکت کنیم.