ادامه کاروان پویش ملی هر هفته «الف – ب – ایران» تا پایان سال
ادامه کاروان پویش ملی هر هفته «الف – ب – ایران» تا پایان سال

    وزیر نیرو در مراسم گشایش طرح آبرسانی به ۴۱ روستای فارس گفت: کاروان پویش ملی هر هفته «الف – ب – ایران» تا پایان سال به حرکت و فعالیت خود ادامه خواهد داد. رضا اردکانیان بعد از ظهر سه شنبه از طریق ویدئو کنفرانس در مراسم گشایش طرح آبرسانی به ۴۱ روستای استان […]

 

 

وزیر نیرو در مراسم گشایش طرح آبرسانی به ۴۱ روستای فارس گفت: کاروان پویش ملی هر هفته «الف – ب – ایران» تا پایان سال به حرکت و فعالیت خود ادامه خواهد داد. رضا اردکانیان بعد از ظهر سه شنبه از طریق ویدئو کنفرانس در مراسم گشایش طرح آبرسانی به ۴۱ روستای استان فارس، گفت: بهره‌برداری از طرح آبرسانی به ۶۳ روستای استان فارس در دی ماه سال جاری و در ادامه گشایش طرح آبرسانی به ۴۱ روستای دیگر این استان در قالب پویش ملی «هر هفته الف – ب – ایران» اقدامی ارزشمند و ماندگار است. وی ادامه داد: ارائه این خدمات موجب بهره‌مندی کمی و کیفی جمعیتی بالغ بر ۲۹ هزار و ۷۸۸ نفر از مردم روستاهای استان فارس از خدمات آبرسانی مطلوب گردیده است. وزیر نیرو تاکید کرد: کاروان پویش ملی هر هفته «الف – ب – ایران» تا پایان سال به حرکت و فعالیت خود ادامه خواهد داد.