ارائه لایحه‌ای به مجلس برای تصویب نهاد شورایاری‌ها
ارائه لایحه‌ای به مجلس برای تصویب نهاد شورایاری‌ها

    عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد شورای پنجم به دولت برای قانونی شدن نهاد شورایاری‌ها، از تصویب این پیشنهاد و ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد. مجید فراهانی، گفت: همه اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند که شورایاران، تبلور دموکراسی، مردم سالاری و مشارکت طلبی سطح محلات است. فراهانی تصریح کرد: […]

 

 

عضو شورای شهر تهران با اشاره به پیشنهاد شورای پنجم به دولت برای قانونی شدن نهاد شورایاری‌ها، از تصویب این پیشنهاد و ارائه لایحه‌ای به مجلس خبر داد. مجید فراهانی، گفت: همه اعضای شورای شهر تهران اعتقاد دارند که شورایاران، تبلور دموکراسی، مردم سالاری و مشارکت طلبی سطح محلات است.
فراهانی تصریح کرد: با همت و پیگیری شورای شهر تهران خوشبختانه، لایحه‌ای تهیه شد و این لایحه به تصویب دولت رسید از این رو بندی به ماده ۸۰ اضافه خواهد شد که در آنجا بحث شورایاری هم قید شده و این لایحه به زودی به مجلس از سوی دولت ارائه می‌شود و با تصویب نهاد شورایاری در قانون شوراها، مشکل تاریخی شورایاران در شورای پنجم رفع خواهد شد.