اطلاعیه‌: نسخه های قدیمی همراه بانک توسعه صادرات غیرفعال می شود
اطلاعیه‌: نسخه های قدیمی همراه بانک توسعه صادرات غیرفعال می شود

بانك‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬از‭ ‬مشتريان‭ ‬خود‭ ‬خواست‭ ‬در‭ ‬اسرع‭ ‬وقت‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬پورتال‭ ‬رسمي‭ ‬بانك‭ ‬اخرين‭ ‬نسخه‭ ‬همراه‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬كنند‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬روابط‭ ‬عمومي‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬مديريت‭ ‬امور‭ ‬فناوري‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬اين‭ ‬بانك‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬۴/۱۲/۹۹‭ ‬دسترسي‭ ‬به‭ ‬نسخه‭ ‬هاي‭ ‬قديمي‭ ‬همراه‭ […]

بانك‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬از‭ ‬مشتريان‭ ‬خود‭ ‬خواست‭ ‬در‭ ‬اسرع‭ ‬وقت‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬پورتال‭ ‬رسمي‭ ‬بانك‭ ‬اخرين‭ ‬نسخه‭ ‬همراه‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬كنند‭. ‬به‭ ‬گزارش‭ ‬روابط‭ ‬عمومي‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬ايران‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬مديريت‭ ‬امور‭ ‬فناوري‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬اين‭ ‬بانك‭ ‬از‭ ‬تاريخ‭ ‬۴/۱۲/۹۹‭ ‬دسترسي‭ ‬به‭ ‬نسخه‭ ‬هاي‭ ‬قديمي‭ ‬همراه‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬قطع‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬مشتريان‭ ‬مي‭ ‬توانند‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬وب‭ ‬سايت‭ ‬بانك‭ ‬به‭ ‬آدرس‭ ‬www.edbi.ir‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬بانكداري‭ ‬الكترونيك‭/‬سامانه‭ ‬جديد‭ ‬همراه‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات،‭ ‬آخرين‭ ‬نسخه‭ ‬همراه‭ ‬بانك‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬و‭ ‬نصب‭ ‬نمايند‭. ‬سامانه‭ ‬جديد‭ ‬همراه‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات،‭ ‬از‭ ‬اواخر‭ ‬زمستان‭ ‬۱۳۹۸‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬محصولات‭ ‬جديد‭ ‬بانكداري‭ ‬الكترونيك‭ ‬اين‭ ‬بانك‭ ‬پيوسته‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬اين‭ ‬سرويس‭ ‬خدمات‭ ‬كامل‭ ‬بانكداري‭ ‬الكترونيك‭ ‬به‭ ‬مشتريان‭ ‬ارائه‭ ‬مي‭ ‬شود‭.‬