امضای شيوه‌نامه اجرايی همکاری  بين مرکز استاندارد دفاعی ايران  و سازمان هواپيمايی کشوری
امضای شيوه‌نامه اجرايی همکاری  بين مرکز استاندارد دفاعی ايران  و سازمان هواپيمايی کشوری

    شیوه نامه اجرایی همکاری بین مرکز استاندارد دفاعی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری در مورخ ۲۹ دی به امضا رسید. این شیوه نامه در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی و ایجاد رویه ایی نظام مند جهت همکاری و هم […]

 

 

شیوه نامه اجرایی همکاری بین مرکز استاندارد دفاعی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری در مورخ ۲۹ دی به امضا رسید.
این شیوه نامه در راستای اجرایی شدن تفاهم نامه منعقده فی مابین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت راه و شهرسازی و ایجاد رویه ایی نظام مند جهت همکاری و هم افزایی بین مرکز استاندارد دفاعی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری و استفاده متقابل از توانمندی های علمی، فنی، پژوهشی و اجرایی طرفین منعقد شد.