اولویت‌های یگان در سال آینده تحویل اراضی و راستی‌آزمایی است
اولویت‌های یگان در سال آینده تحویل اراضی و راستی‌آزمایی است

      اولین نشست تخصصی کمیسیون عملیات یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با رویکرد مقایسه عملکرد ۹ ماهه یگان‌های حفاظت استان‌ها ارائه شد. در این نشست، جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه کلیه اراضی سازمان باید در قالب نقشه‌های گوگل ارث تحویل شود، گفت: […]

 

 

 

اولین نشست تخصصی کمیسیون عملیات یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با رویکرد مقایسه عملکرد ۹ ماهه یگان‌های حفاظت استان‌ها ارائه شد. در این نشست، جواد خردمند فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه کلیه اراضی سازمان باید در قالب نقشه‌های گوگل ارث تحویل شود، گفت: تحویل اراضی و راستی‌آزمایی اولویت اصلی یگان است و تا حصول نتیجه در دستور کار ما قرار دارد. فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه برنامه ابلاغی شناسایی متصرفین اراضی دولتی مانند گذشته اجرا و پیگیری می‌شود، افزود: فرماندهان یگان‌های حفاظت استان‌ها باید برنامه‌های خود برای شناسایی و برخورد با متخلفان را در برنامه اجرایی سال ۱۴۰۰ تدوین کنند.