بازدید معاون وزیر  راه و شهرسازی از پروژه  مجلس شورای اسلامی
بازدید معاون وزیر  راه و شهرسازی از پروژه  مجلس شورای اسلامی

    معاون وزير راه و شهرسازی از روند ساخت كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی بازديد كرد. علی نبيان در اين بازديد وضع اجرای پروژه ساخت كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی را بررسی و پیشنهادهای لازم برای پيشبرد سريع تر امور را صادر كرد. مديرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و […]

 

 

معاون وزير راه و شهرسازی از روند ساخت كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی بازديد كرد. علی نبيان در اين بازديد وضع اجرای پروژه ساخت كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامی را بررسی و پیشنهادهای لازم برای پيشبرد سريع تر امور را صادر كرد.
مديرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسيسات دولتی و عمومی در بازديد امروز خود بر لزوم تكميل به موقع پروژه ساخت كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسلامي تأكيد كرد.