بانک پاسارگاد از دو محل افزایش سرمایه می‌دهد
بانک پاسارگاد از دو محل افزایش سرمایه می‌دهد

    بانک پاسارگاد از برنامه افزایش سرمایه ۵۳ درصدی از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته خبر داد و با رشد بیش از یک درصدی قیمت سهام روبرو شد. براین اساس، “وپاسار” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۵/۶ به ۱۰ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بانک بورسی از […]

 

 

بانک پاسارگاد از برنامه افزایش سرمایه ۵۳ درصدی از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته خبر داد و با رشد بیش از یک درصدی قیمت سهام روبرو شد.
براین اساس، “وپاسار” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۵/۶ به ۱۰ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این بانک بورسی از دو محل آورده نقدی سهامداران و سود انباشته اعمال خواهد شد تا قادر به بهبود میزان سودآوری سهامداران، حفظ و توسعه سهم بانک از بازار، فراهم آوردن زمینه گسترش فعالیت های بانکی و افزایش ضریب کفایت سرمایه شود.