بهره برداری از ۸۰۰ مترخطوط جدید ریلی در بندر شهید رجایی
بهره برداری از ۸۰۰ مترخطوط جدید ریلی در بندر شهید رجایی

  معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: ۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال به مجتمع بندری شهید رجایی الحاق شد و اولین محموله از طریق این خط جدید، وارد این مجتمع بندری شد. منصور خرمشکوه گفت: این ۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی به ۶۰ کیلومتر […]

 

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: ۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی با اعتبار ۶۵ میلیارد ریال به مجتمع بندری شهید رجایی الحاق شد و اولین محموله از طریق این خط جدید، وارد این مجتمع بندری شد.
منصور خرمشکوه گفت: این ۸۰۰ متر خطوط جدید ریلی به ۶۰ کیلومتر زیر ساخت هایی که پیشتر در بندر شهید رجایی احداث شده بود، اضافه شده است.
وی با بیان اینکه احداث خطوط ریلی با هدف توسعه حمل و نقل چند وجهی است، افزود: خطوط ریلی اختصاصی با سرمایه گذاری بالغ بر ۶۵ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی احداث شده است.