تأکید بر سرعت‌گرفتن ساماندهی اراضی پادگان لشکر ۶۴ شهر ارومیه
تأکید بر سرعت‌گرفتن ساماندهی اراضی پادگان لشکر ۶۴ شهر ارومیه

    معاون وزیر دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری و مديرعامل شرکت بازآفرینی شهری از طراحی شهری یکپارچه‌ اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه بازدید و بر تسریع در ساماندهی این اراضی، تاکید کردند. فرزانه صادق مالواجرد و مهدی عبوری، معاونان وزیر راه و شهرسازی از طراحی شهری یکپارچه‌ اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه بازدید و […]

 

 

معاون وزیر دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری و مديرعامل شرکت بازآفرینی شهری از طراحی شهری یکپارچه‌ اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه بازدید و بر تسریع در ساماندهی این اراضی، تاکید کردند. فرزانه صادق مالواجرد و مهدی عبوری، معاونان وزیر راه و شهرسازی از طراحی شهری یکپارچه‌ اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه بازدید و بر تسریع در ساماندهی این اراضی تاکید کردند. سیدمحسن حمزه‌لو، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید با بیان اینکه چهارچوب طراحی شهری یکپارچه‌ اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه، سال گذشته در شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تصویب و اراضی و مجموعه بناهای این پادگان در فهرست آثار ملی ثبت شد، گفت: احیای ارزش‌های فضایی موجود، با توجه به سابقه‌ تاریخی و ظرفیت‌های زیست‌‌‌‌بومی از مهم‌‌‌ترین دستاوردهای اجرای طرح يکپارچه‌سازی‌ اراضی پادگان لشکر ۶۴ ارومیه به شمار می‌رود. او افزود: این اراضی از قلمروهای عمومی شهری در پیوند با هویت فرهنگی و بافت تاریخی شهر ارومیه مطرح است و ساماندهی آن در چهارچوب ضوابط و مقررات، سطوح و تراکم مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی انجام می‌شود. معاونان وزیر راه و شهرسازی در سفر به آذربایجان غربی، از طرح بازگشایی ادامه مسیر خیابان سرداران ارومیه، مدرسه تاریخی هدایت و طرح ساماندهی میدان امام خمینی(ره) بازدید کردند.