تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی
تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی

    برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی در حالی ۱۰۰ درصد تحقق یافته که سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده و همچنین افزایش سهم منابع ارزان قیمت در دستورکار این بانک قرار داشته است. بر اساس این گزارش، برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی در زیربخش حساب جاری ۱۰۴ درصد، قرض الحسنه پس انداز […]

 

 

برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی در حالی ۱۰۰ درصد تحقق یافته که سه ماه تا پایان سال جاری باقی مانده و همچنین افزایش سهم منابع ارزان قیمت در دستورکار این بانک قرار داشته است. بر اساس این گزارش، برنامه تعهدی تجهیزمنابع بانک کشاورزی در زیربخش حساب جاری ۱۰۴ درصد، قرض الحسنه پس انداز ۱۱۳.۵ درصد ، سپرده کوتاه مدت ۱۱۱ درصد و سپرده بلندمدت ۸۵ درصد تا پایان آذرماه تحقق یافته است. این گزارش می افزاید: موفقیت بانک کشاورزی در عمل به تعهدات برنامه تجهیزمنابع، بیانگر اعتماد مردم و رضایت مشتریان از خدمات ارائه شده توسط این بانک و عاملی مهم در ادامه و بهبود ارائه تسهیلات و حمایت از تولید در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور است.