تسریع در اتمام پروژه‌ها
تسریع در اتمام پروژه‌ها

    شهردار پایتخت گردشگری مازندران ضمن بازدید از دو پروژه عمرانی بر ضرورت تسریع در روند آنها تاکید کرد مهندس رضا رحیمی از دو پروژه ساختمان اداری این شهرداری و نیز مجتمع ورزشی ، تفریحی موسوم به استخر دو قلو بازدید کرد. وی طی بازدید از این پروژه ‌ها ضمن تاکید بر این مطلب […]

 

 

شهردار پایتخت گردشگری مازندران ضمن بازدید از دو پروژه عمرانی بر ضرورت تسریع در روند آنها تاکید کرد مهندس رضا رحیمی از دو پروژه ساختمان اداری این شهرداری و نیز مجتمع ورزشی ، تفریحی موسوم به استخر دو قلو بازدید کرد. وی طی بازدید از این پروژه ‌ها ضمن تاکید بر این مطلب که تمام پروژه‌های عمرانی باید بر اساس یک بازه زمانی به اتمام برسند دستورات لازم را جهت تسریع در روند این دو پروژه صادر کرد و گفت: اگر چه برخی شرایط پیش‌بینی نشده و نیز شرایط جوی موجب خلل در روند اجرای پروژه‌ها می‌شوند اما باید اصل را بر پیش برد آنها بر اساس بازه‌های زمانی مشخص شده قرار داد. شهردار پایتخت گردشگری مازندران در پایان با ابراز خرسندی از روند پیشرفت پروژه‌های عمرانی بار دیگر ضرورت توسعه متوازن و خدمات‌رسانی عادلانه را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: طی دو سال گذشته همه تلاش مجموعه شهرداری توسعه متوازن به معنای توسعه همه مناطق شهر و خدمت‌رسانی عادلانه در جای جای بابلسر بود و پس از این نیز این روند ادامه خواهد یافت.