تعهد پتروشیمی‌ها برای تحویل بیش از ۳۰ درصد کود اوره انجام شد
تعهد پتروشیمی‌ها برای تحویل بیش از ۳۰ درصد کود اوره انجام شد

    مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امسال تا بیستم دی ماه، درمجموع بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن کود اوره ازسوی مجتمع های پتروشیمی به بخش کشاورزی تحویل شده است. «سید جلال میرهاشمی» افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه تامین نیاز داخل، تا بیستم دی ماه ،تحویل کود اوره […]

 

 

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امسال تا بیستم دی ماه، درمجموع بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن کود اوره ازسوی مجتمع های پتروشیمی به بخش کشاورزی تحویل شده است. «سید جلال میرهاشمی» افزود: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در زمینه تامین نیاز داخل، تا بیستم دی ماه ،تحویل کود اوره به بخش کشاورزی حدود ۳۰درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل افزایش یافت. وی اضافه کرد: بدین ترتیب ۹۹ درصد از تعهد پتروشیمی‌ها در این زمینه محقق شده است. درمجموع امسال بیش از یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن کود اوره ازسوی مجتمع های پتروشیمی به بخش کشاورزی تحویل شده است. برای تامین پایدار این نیاز و ایجاد امنیت غذایی در کشور، عرضه کود اوره به بخش کشاورزی تا پایان آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد افزایش یافت.