تفاهم‌نامه جدید بیمه معلم
تفاهم‌نامه جدید بیمه معلم

    شرکت بیمه معلم در تداوم طرح بیمه‌ فیروزه‌ای (بیمه اماکن متبرکه) و در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود، با هدف ایجاد امنیت در مساجد و هیات‌های مذهبی، تفاهم‌نامه جدیدی را با مرکز رسیدگی در حضور معاون فنی بیمه معلم و معاون اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد به امضا رساند. تفاهم‌نامه جدید، در راستای […]

 

 

شرکت بیمه معلم در تداوم طرح بیمه‌ فیروزه‌ای (بیمه اماکن متبرکه) و در راستای مسوولیت‌های اجتماعی خود، با هدف ایجاد امنیت در مساجد و هیات‌های مذهبی، تفاهم‌نامه جدیدی را با مرکز رسیدگی در حضور معاون فنی بیمه معلم و معاون اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد به امضا رساند. تفاهم‌نامه جدید، در راستای امنیت روانی لازم برای مساجد و هیات‌های مذهبی است که قبل از امضای این تفاهم‌نامه نیز، شرکت بیمه معلم با طرح فیروزه‌ای اقدامات قابل‌توجهی را در این زمینه به انجام رسانید. در همین زمینه این شرکت بیمه‌ای در نظر دارد، با همکاری نمایندگان بیمه معلم و مرکز رسیدگی به امور مساجد، طرحی جدید را اجرایی و عملیاتی کند. این گزارش می‌افزاید، بر اساس این تفاهم‌نامه و بنابر تعامل دوجانبه شرکت بیمه معلم و مرکز رسیدگی به امور مساجد مقرر شد، اقدامات لازم برای پوشش بیمه‌ای مساجد در مناطق محروم صورت پذیرد. گزارش منتشر شده از میزان اتفاقات و خسارت‌ها این ۵ سال اخیر نشان می‌دهد بیشترین حوادث در دو رشته بیمه آتش‌سوزی و بیمه مسوولیت اتفاق افتاده است. در واقع در طرح فیروزه‌ای که پیش از این عملیاتی شد، بیمه‌نامه‌ها تلفیقی از بیمه آتش‌سوزی و بیمه مسوولیت است؛ به گونه‌ای که اگر حادثه آتش‌سوزی اتفاق افتاد و یکی از اماکن آسیب دید، ساختمان و تجهیزاتش را پوشش دهد و چنانچه منجر به فوت یا نقص عضو شود نیز، تحت پوشش بیمه است. بر اساس این گزارش تاکنون بیش از ۱۰ هزار مسجد و اماکن متبرکه در سطح کشور تحت پوشش بیمه معلم قرار گرفته‌اند که بیش از ۱۸۰ پرونده خسارتی بررسی و انجام شده است. در سطح کشور بیش از ۷۲ هزار مسجد فعال است که با ایجاد تعاملات دو سویه بیمه معلم و مرکز رسیدگی به امور مساجد، می‌توان از ظرفیت‌های بیمه‌گری در هیات‌های مذهبی استفاده کرد.