تقدیم استوارنامه سفیر جدید ایران به رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی
تقدیم استوارنامه سفیر جدید ایران به رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی

    سفیر جدید ایران در پرتوریا روز پنج شنبه استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی کرد. «مهدی آقاجعفری» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در پرتوریا در مراسمی در ساختمان ریاست‌جمهوری استوارنامه خود را تقدیم «سریل راماپوزا» رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی کرد.آقاجعفری پیش از این، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل وزارت امور خارجه در […]

 

 

سفیر جدید ایران در پرتوریا روز پنج شنبه استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی کرد. «مهدی آقاجعفری» سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در پرتوریا در مراسمی در ساختمان ریاست‌جمهوری استوارنامه خود را تقدیم «سریل راماپوزا» رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی کرد.آقاجعفری پیش از این، دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل وزارت امور خارجه در امور آفریقا بوده است. او به جای «محسن موحدی قمی» عهده‌دار سفارت ایران در آفریقای جنوبی شد.