تودیع و معارفه سخنگوی وزارت خارجه
تودیع و معارفه سخنگوی وزارت خارجه

رضیه سلیمانی /       ایرنا- تهران- مراسم تودیع سید عباس موسوی و معارفه سعید خطیب زاده به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد.    

رضیه سلیمانی /

 

 

 

ایرنا- تهران- مراسم تودیع سید عباس موسوی و معارفه سعید خطیب زاده به عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه روز یکشنبه با حضور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه برگزار شد.