توضیح رییس کمیته استیناف در مورد پرونده مظاهری
توضیح رییس کمیته استیناف در مورد پرونده مظاهری

    فسخ قرارداد با تراکتور و حضور در تیم استقلال موجب شکایت باشگاه تبریزی از دروازه بان آبی پوشان شده بود. در آستانه دربی شایعه شده بود که سنگربان تیم آبی ۴ ماه از همراهی تیمش محروم شده است. رئیس کمیته استیناف در خصوص پرونده این دروازه بان می گوید: محمدرشید مظاهری دو پرونده […]

 

 

فسخ قرارداد با تراکتور و حضور در تیم استقلال موجب شکایت باشگاه تبریزی از دروازه بان آبی پوشان شده بود. در آستانه دربی شایعه شده بود که سنگربان تیم آبی ۴ ماه از همراهی تیمش محروم شده است.
رئیس کمیته استیناف در خصوص پرونده این دروازه بان می گوید: محمدرشید مظاهری دو پرونده نزد کمیته تعیین وضعیت داشته است که یک مورد در خصوص مطالبه حق الزحمه این بازیکن از باشگاه تراکتور بوده و حکم به نفع این دروازبان صادر می شود و در کمیته استیناف نیز این حکم تایید می شود. یک پرونده در خصوص ادعای باشگاه تراکتور مبنی بر اینکه فسخ قرارداد از طرف رشید مظاهری غیرموجه بوده است که مطالبه غرامت می کند، توسط کمیته تعیین وضعیت این فسخ موجه اعلام می شود و پس از اعتراض از سوی باشگاه تراکتور، در کمیته استیناف بررسی های لازم انجام و در نهایت حکم کمیته تعیین وضعیت تایید می شود. در واقع فسخ رشید مظاهری موجه تلقی شد و این دروازه‌بان هیچ پرونده محرومیتی در نزد کمیته استیناف ندارد. با توضیح رییس کمیته استیناف باید گفت حضور رشید مظاهری در ترکیب استقلال از ابتدا قانونی و درست بوده است.