حضور ۷۰ درصد دانش‌آموزان شهرهای خراسان شمالی در مدارس
حضور ۷۰ درصد دانش‌آموزان شهرهای خراسان شمالی در مدارس

      مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۸۵ درصد دانش آموزان ساکن روستا و ۷۰ درصد دانش آموزان ساکن شهر طی هفته اول در مدارس حاضر شدند البته هیچ اجباری برای حضور دانش آموزان وجود نداشت. عباس سعیدی  اظهار کرد: از ۱۵ شهریور در ۲ هزار و ۳۰۰ آموزشگاه و در ۸ هزار […]

 

 

 

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: ۸۵ درصد دانش آموزان ساکن روستا و ۷۰ درصد دانش آموزان ساکن شهر طی هفته اول در مدارس حاضر شدند البته هیچ اجباری برای حضور دانش آموزان وجود نداشت.
عباس سعیدی  اظهار کرد: از ۱۵ شهریور در ۲ هزار و ۳۰۰ آموزشگاه و در ۸ هزار و ۵۰۰ کلاس با ۱۸۰ هزار دانش‌آموز و ۱۴ هزار معلم سال تحصیلی آغاز شد.
مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با تاکید بر اینکه برای بازگشایی مدارس اصولی مد نظر بود، گفت: اصل اول صیانت از بهداشت دانش‌آموز و معلم و اصل دوم استمرار آموزش بود.
وی افزود: در هفته اول ۸۵ درصد دانش آموزان ساکن روستا و ۷۰ درصد دانش آموزان ساکن شهر در مدارس حاضر شدند البته هیچ اجباری برای حضور دانش آموزان وجود نداشت.
وی با اشاره به نظارت پیوسته از مدارس توسط سازمان و خانواده‌ها، افزود: در سنجشی که انجام شد، ۶۰ درصد خانواده‌ها و ۴۵ درصد معلمان موافق برگزاری کلاس‌ها به صورت حضوری بوده‌اند.