خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده

عبدالله حیدری /         ایرنا – تهران – پیکر دانشمند شهید «محسن فخری‌زاده» روز دوشنبه با حضور فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید در امامزاده صالح (ع) در تهران تشییع و به خاک سپرده شد.

عبدالله حیدری /

 

 

 

 

ایرنا – تهران – پیکر دانشمند شهید «محسن فخری‌زاده» روز دوشنبه با حضور فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید در امامزاده صالح (ع) در تهران تشییع و به خاک سپرده شد.

 • تدفین پیکر شهید فخری زاده
 • تدفین پیکر شهید فخری زاده
 • تدفین پیکر شهید فخری زاده
 • تدفین پیکر شهید فخری زاده
 • تدفین پیکر شهید فخری زاده
 • تدفین پیکر شهید فخری زاده
 • تدفین پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده
 • خاکسپاری پیکر شهید فخری زاده