خط فقر ۱۰میلیون تومان شد
خط فقر ۱۰میلیون تومان شد

    دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه کارگران در مشکلات معیشتی گرفتار شده اند گفت: درخواستمان از دولت این است که با برگزاری جلسه شورای عالی کار فکری برای کارگران کند. هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: یکی […]

 

 

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه کارگران در مشکلات معیشتی گرفتار شده اند گفت: درخواستمان از دولت این است که با برگزاری جلسه شورای عالی کار فکری برای کارگران کند. هادی ابوی، دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ، درباره مشکلات معیشتی کارگران گفت: یکی از مهمترین مشکلات کارگران بحث معیشتی است. در حال حاضر خط فقر ۱۰میلیون تومان است. کارگران هنوز ۲ میلیون و خورده ای دریافت می کند.