درخواست استاندار کرمانشاه  از بانک‌ها در شرایط سخت کرونا
درخواست استاندار کرمانشاه  از بانک‌ها در شرایط سخت کرونا

    استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به شرایط کرونا از بانکها ا‌نتظار داریم که مردم را در این شرایط سخت همراهی و همکاری کنند و اگر تسهیلات و یا چکی سررسید می‌شود در این۲ هفته وصول نکنند. هوشنگ بازوند در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که به ایجاد تسهیل در امورات بانکی برای […]

 

 

استاندار کرمانشاه گفت: با توجه به شرایط کرونا از بانکها ا‌نتظار داریم که مردم را در این شرایط سخت همراهی و همکاری کنند و اگر تسهیلات و یا چکی سررسید می‌شود در این۲ هفته وصول نکنند.
هوشنگ بازوند در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که به ایجاد تسهیل در امورات بانکی برای مردم با توجه به شرایط کرونا اختصاص داشت، اظهار کرد: حفظ کسب و کارها یک هنر و اهتمام جدی را می‌طلبد که سیستم بانکی باید در سطح عالی و متناسب با شرایط استان نسبت به حفظ این مشاغل کمک کند. وی حل مشکلات موجود را مستلزم هم اندیشی و وفاق و تصمیم گیری برای شرایط بهتر از سوی مدیران به ویژه مدیران بانکی عنوان کرد و افزود: مدیران سیستم بانکی استان طی سه سال گذشته در بحث اشتغال، زلزله و کرونا با جدیت پای کار بودند اما با توجه به شرایط موجود و لزوم حفظ مشاغل و کسب و کار از آنها انتظار داریم که همچنان پای کار باشند و با وفاق و انسجام به حل مشکلات موجود بپردازند.