درخواست و تشکیل پرونده تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده الکترونیکی شد
درخواست و تشکیل پرونده تسهیلات نوسازی بافت های فرسوده الکترونیکی شد

  عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از تمهیدات جدید برای متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی با همکاری بانک مسکن با توجه به شیوع ویروس کرونا خبر داد. عباس شفیعی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا در کشور، دغد‌غه سلامت مردم در دستور کار دولت بوده است، اظهارداشت: بمنظور کاهش مراجعه متقاضیان دریافت تسهیلات […]

 

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران از تمهیدات جدید برای متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی با همکاری بانک مسکن با توجه به شیوع ویروس کرونا خبر داد.
عباس شفیعی با بیان اینکه با شیوع ویروس کرونا در کشور، دغد‌غه سلامت مردم در دستور کار دولت بوده است، اظهارداشت: بمنظور کاهش مراجعه متقاضیان دریافت تسهیلات نوسازی در بافت های ناکارآمد شهری به ادارات و بانک ها، با همکاری بانک مسکن، سامانه ثبت نام تسهیلات شرکت بازآفرینی شهری ایران به صورت آنلاین با سامانه درخواست تسهیلات بانک متصل گردید.