در پی بروز سانحه رانندگی وضعیت جسمانی معاون وزیر  راه و شهرسازی مناسب است
در پی بروز سانحه رانندگی وضعیت جسمانی معاون وزیر  راه و شهرسازی مناسب است

    حال عمومی معاون وزیر راه و شهرسازی که صبح شنبه در محور رشت – قزوین دچار سانحه رانندگی شده بود خوب است. محمد جعفر علیزاده صبح شنبه در محور رشت – قزوین دچار سانحه و پس از آن با آمبولانس به بیمارستانی در رشت منتقل شد. بنابراین گزارش، مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و […]

 

 

حال عمومی معاون وزیر راه و شهرسازی که صبح شنبه در محور رشت – قزوین دچار سانحه رانندگی شده بود خوب است. محمد جعفر علیزاده صبح شنبه در محور رشت – قزوین دچار سانحه و پس از آن با آمبولانس به بیمارستانی در رشت منتقل شد. بنابراین گزارش، مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی پس از انتقال به بیمارستان با تشخیص پزشکان در ناحیه گردن دچار آسیب شده بود که عمل جراحی لازم انجام شد. روابط عمومی سازمان مجری سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی توصیه می کند اخبار مربوط به این سازمان را فقط از درگاه اینترنتی رسمی آن پیگیری شود.