راهبرد کلان آمریکا پس از جنگ سرد
راهبرد کلان آمریکا پس از جنگ سرد

    کتاب «ایالات متحده شرکت‌ها» یک پژوهش کامل درباره چگونگی تحول راهبرد کلان آمریکا از پایان جنگ سرد تا به امروز است و تحلیل یکپارچه‌ای از تداوم و تغییر این راهبرد ارائه می‌دهد. این کتاب در عین ایجاد یک چارچوب نظری برای معنا بخشیدن به تحول راهبرد کلان آمریکا، تحلیل تجربی دقیقی را با […]

 

 

کتاب «ایالات متحده شرکت‌ها» یک پژوهش کامل درباره چگونگی تحول راهبرد کلان آمریکا از پایان جنگ سرد تا به امروز است و تحلیل یکپارچه‌ای از تداوم و تغییر این راهبرد ارائه می‌دهد. این کتاب در عین ایجاد یک چارچوب نظری برای معنا بخشیدن به تحول راهبرد کلان آمریکا، تحلیل تجربی دقیقی را با استفاده از مجموعه داده‌های منحصر به فرد متشکل از داده‌های بیوگرافیک سی عضو کابینه و سایر مقامات ارشد سیاست خارجی هر چهار دولت پساجنگ سرد آمریکا ارائه کرده است.
این کتاب اطلاعات کاملی درباره چگونگی چرخش قدرت و ثروت در میان سیاست‌مداران بلندپایه آمریکا و حرکت سرمایه از شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری تا مرکز قدرت و سیاستگذاران آمریکا ارائه می‌کند. در این کتاب شاهد خواهیم بود که نظم چرخش قدرت و ثروت در میان شبکه نخبگان که بر سه دولت کلینتون، بوش و اوباما حاکم بود و باعث شکل‌گیری الگوهایی مشخص شد، چطور در دولت ترامپ برهم خورد اما باوجود اینکه نوع جدیدی از روابط را شکل داد، باز هم در راستای راهبرد کلان آمریکا به کار خود ادامه داده و خواهد داد.
این کتاب نوشته باستین ون اپلدورن و نانا دی گراف، ترجمه محمد جمشیدی و زهرا رحیمی در ۴۰۰ صفحه توسط انتشارات ابرار معاصر به تازگی روانه بازار شده است.
در پیشگفتار این کتاب آمده است: کتاب حاضر پژوهش جدیدی از چگونگی تحول راهبرد کلان آمریکا از پایان جنگ سرد تا به امروز است و تجلیل یکپارچه ای را از تداوم و تغییر ارائه می دهد. راهبرد کلان پساجنگ سرد آمریکا همچنان در پی تضمین «درهای باز» به روی سرمایه ایالات متحده در سراسر جهان است. کتاب حاضر تشریح خواهد کرد که سه دولت مختلف آمریکا که در دوره پساجنگ سرد روی کار آمدند (مطالعات در مورد دولت ترامپ نیز به این مجموعه اضافه شده است) چگونه این هدف را با ابزارهای گوناگون پیگیری کرده اند: از ترویج جهانی شدن نولیبرال کلینتون و «جنگ علیه تروریسم» بوش تا تلاش اوباما برای حفظ برتری آمریکا در رویارویی با اقتصادی رو به افول و آسیایی رو به ظهور.
کتاب حاضر به منظور معنا بخشیدن به این تداوم های محکم و این گوناگونی های قابل توجه، نقطه عزیمت خود را منابع اجتماعی (تعیین) راهبرد کلان قرار می دهد تا ارتباط قدرت دولت (عمومی) با قدرت اجتماعی (خصوصی) را تشریح کند. این کتاب در عین ایجاد چارچوب نظری خود به منظور معنا بخشیدن به تحول راهبرد کلان آمریکا، تحلیل دقیق تجربی را مبتنی بر داده های اولیه گسترده ای که سال های گذشته گردآوری شده است ارائه می کند. کتاب حاضر مجموعه داده های منحصر به فردی را که متشکل از داده های بیوگرافیک سی عضو کابینه و سایر مقامات ارشد سیاست خارجی هر یک از چهار دولت کلینتون، جورج دبیلو بوش، اوباما و ترامپ است شرح دهد. این اثر برای متخصصان روابط بین الملل- در اقتصاد سیاسی بین الملل، امنیت بین الملل و تحلیل سیاست خارجی و همچنین دانشجویان سیاست آمریکا- بسیار مفید است.
به گفته کریستفر لین، استاد بین الملل دانشگاه تگزاس ای آندام آمربکا، هر شخصی که خواهان درک محرک های اصلی راهبرد کلان آمریکاست، باید این کتاب عالی و بدیع را بخواند. ون اپلدورن و دی گراف در تشریح و تعمیق رویکرد « درهای بازم برای توضیح سیاست آمریکا استدلال متقاعد کننده ای را درباره سیاست داخلی مطرح می کنند. آنها نقش نیروهای اجتماعی را به مبحث منابع راهبرد کلان بازگردانده اند و استدلالشان به روشنی از طریق بهره برداری از تحلیل شبکه اجتماعی به منظور نمایش پیوستگی میان سیاست گذاران و نخبگان مالی و شرکتی آمریکا پشتیبانی می شود.
به گفته لئونارد سیبروک، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کپنهاگ، ون اپلدورن و دی گراف در این کار برجسته و اصیل، هماهنگی و رقابت منابع اجتماعی سیاست نخبگان بر سر راهبرد کلان آمریکا را مورد بررسی قرار می دهند. این نخبگان میان بخش شرکتی فراملی و پست های اصلی سیاست ملی در رفت و آمد هستند و در جریان این کار، شبکه های سیاسی را شکل می دهند و تقویت می کنند. ون اپلدورن و دی گراف به تشریح تلاش فعالانه نخبگان شرکتی برای اثرگذاری بر سیاست اقتصادی خارجی آمریکا به خصوص از طریق راهبرد درهای باز پرداخته اند. این راهبرد برای تبدیل موانع نظارتی و شرکتی در شرق آسیا، اروپا و آمریکای شمالی به درهایی باز برای نظام سرمایه داری آمریکا به شبکه های نخبگان وابسته است. این مطالعه خوب با استفاده از ترکیب حیرت آور تحلیل شبکه اجتماعی و حرفه سنجی، پیشرفت جدی را در زمینه اقتصاد سیاسی رقم زده و تمام کسانی که به عوامل اساسی و اصول اولیه در پس دستگاه بزرگتر نظام سرمایه داری معاصر علاقه مند هستند باید آن را مطالعه کنند.