رای دیوان درباره پرونده روح‌ا… زم صادر شده است
رای دیوان درباره پرونده روح‌ا… زم صادر شده است

    رییس دیوان عالی کشور، از صدور رای نهایی در پرونده روح‌ا… زم، مدیر پیشین آمدنیوز، در این دیوان خبر داد؛ با این حال، زمان اعلام این رای مشخص نیست. مرتضوی مقدم گفت: «رای صادر شده و رسیدگی به پرونده زم در دیوان تمام شده است و رای آن اعلام خواهد شد.» اوایل شهریور […]

 

 

رییس دیوان عالی کشور، از صدور رای نهایی در پرونده روح‌ا… زم، مدیر پیشین آمدنیوز، در این دیوان خبر داد؛ با این حال، زمان اعلام این رای مشخص نیست. مرتضوی مقدم گفت: «رای صادر شده و رسیدگی به پرونده زم در دیوان تمام شده است و رای آن اعلام خواهد شد.» اوایل شهریور اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، از ارسال پرونده زم به دیوان عالی کشور خبر داده بود. اسماعیلی دو ماه پیش از آن اعلام کرده بود که دادگاه، او را به مجازات‌های اعدام و حبس محکوم کرده است.