طرح حمایت معیشتی دولت ارتباطی با یارانه ۴۵ هزار تومانی ندارد
طرح حمایت معیشتی دولت ارتباطی با یارانه ۴۵ هزار تومانی ندارد

مدیر کل روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «طرح حمایت معیشتی دولت ارتباطی با یارانه ۴۵ هزار تومانی ندارد». مهدی قمصریان در صفحه شخصی توئیتر خود درباره بسته حمایت معیشتی دولت نوشت: «همانگونه که صراحتااعلام شده طرح حمایت معیشتی دولت هیچ ارتباطی به یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی ندارد. میزان پرداخت درطرح جدید بر اساس […]

مدیر کل روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: «طرح حمایت معیشتی دولت ارتباطی با یارانه ۴۵ هزار تومانی ندارد». مهدی قمصریان در صفحه شخصی توئیتر خود درباره بسته حمایت معیشتی دولت نوشت: «همانگونه که صراحتااعلام شده طرح حمایت معیشتی دولت هیچ ارتباطی به یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی ندارد. میزان پرداخت درطرح جدید بر اساس خانوار است. به خانوارهای تک نفره ۵۵، دونفره ۱۰۳، سه نفره ۱۳۸، چهار نفره ۱۷۲ و پنج نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان پرداخت خواهد شد».
.