عضو اصلی هیات مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) منصوب شد
عضو اصلی هیات مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) منصوب شد

    در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، عضو اصلی هیات مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت ۴ سال منصوب شد. محمد اسلامی طی حکمی امیر هوشنگ عبدی را به‌عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت ۴ سال منصوب کرد. در حکم وزیر راه […]

 

 

در حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، عضو اصلی هیات مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت ۴ سال منصوب شد. محمد اسلامی طی حکمی امیر هوشنگ عبدی را به‌عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به مدت ۴ سال منصوب کرد. در حکم وزیر راه و شهرسازی آمده است: «با توجه به تعهد و تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به «عنوان عضو اصلی هیات مدیره شرکت» برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.»