مالکان ۳۰۰۰ مسکن مهر در پرند واحدشان را یکسال است  تحویل نگرفته‌اند
مالکان ۳۰۰۰ مسکن مهر در پرند واحدشان را یکسال است  تحویل نگرفته‌اند

مديرعامل‭ ‬شركت‭ ‬عمران‭ ‬شهر‭ ‬جديد‭ ‬پرند‭ ‬گفت‭: ‬مالكان‭ ‬۳۰۰۰‭ ‬مسكن‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬پرند‭ ‬واحدشان‭ ‬را‭ ‬يكسال‭ ‬است‭ ‬تحويل‭ ‬نگرفته‭ ‬اند‭.‬ محسن‭ ‬وطن‌خواهي‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬آخرين‭ ‬وضعيت‭ ‬تحويل‭ ‬واحدهاي‭ ‬مسكن‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬جديد‭ ‬گفت‭: ‬حدود‭ ‬۹۰‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مسكن‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬جديد‭ ‬پرند‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬۸۱‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬از‭ […]

مديرعامل‭ ‬شركت‭ ‬عمران‭ ‬شهر‭ ‬جديد‭ ‬پرند‭ ‬گفت‭: ‬مالكان‭ ‬۳۰۰۰‭ ‬مسكن‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬پرند‭ ‬واحدشان‭ ‬را‭ ‬يكسال‭ ‬است‭ ‬تحويل‭ ‬نگرفته‭ ‬اند‭.‬

محسن‭ ‬وطن‌خواهي‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬آخرين‭ ‬وضعيت‭ ‬تحويل‭ ‬واحدهاي‭ ‬مسكن‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬شهر‭ ‬جديد‭ ‬گفت‭: ‬حدود‭ ‬۹۰‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مسكن‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬جديد‭ ‬پرند‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬۸۱‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تاكنون‭ ‬به‭ ‬متقاضيان‭ ‬تحويل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

او‭ ‬افزود‭: ‬بيش‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مسكن‭ ‬مهر‭ ‬ساخته‭ ‬ايم‭ ‬كه‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬يكسال‭ ‬است،‭ ‬مالكان‭ ‬آنها‭ ‬واحد‭ ‬را‭ ‬تحويل‭ ‬نگرفته‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬اخطارهاي‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬منظور‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬افراد‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬