معرفی۲ سایت و ۴ دفتر فروش بلیت هواپیمای متخلف به محاکم قضایی
معرفی۲ سایت و ۴ دفتر فروش بلیت هواپیمای متخلف به محاکم قضایی

    چهار دفتر و دو سایت فروش بلیت هواپیمای متخلف از سوی سازمان هواپیمایی به محاکم قضایی معرفی شدند و طی آن، حکم مبنی بر ۳ ماه تعلیق پروانه فعالیت این دفاتر صادر شد. دو سایت و چهار دفتر فروش بلیت هواپیمایی به دلیل گران فروشی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به محاکم قضایی […]

 

 

چهار دفتر و دو سایت فروش بلیت هواپیمای متخلف از سوی سازمان هواپیمایی به محاکم قضایی معرفی شدند و طی آن، حکم مبنی بر ۳ ماه تعلیق پروانه فعالیت این دفاتر صادر شد.
دو سایت و چهار دفتر فروش بلیت هواپیمایی به دلیل گران فروشی از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به محاکم قضایی معرفی شدند. اکنون مطابق آرای صادره، به مدت ۳ ماه پروانه این سایت‌ها و دفاتر فروش بلیت تعلیق شده‌اند.
گفتنی است که شورای عالی هواپیمایی، در خرداد ماه امسال مقرر کرده بود که شرکت‌های هواپیمایی اجازه دارند، نهایتا تا ۱۰ درصد به نرخ پرواز‌های داخلی نسبت به نرخنامه به روز شده در خرداد ماه امسال اضافه کنند. همچنین این شورا اعلام کرده بود که در صورت افزایش بیش از نرخ مصوب، با متخلفان برخورد قضایی خواهد شد.