هشدار پزشکی قانونی درمورد افزایش تلفات گازگرفتگی
هشدار پزشکی قانونی درمورد افزایش تلفات گازگرفتگی

    سازمان پزشکی قانونی کشور با سردتر شدن هوا، درخصوص افزایش آمار تلفات مسمومیت با گاز در این ایام هشدار داد و بر لزوم استفاده درست از سیستم های گرمایشی تأکید کرد. بر اساس آمارهای موجود در هفت ماهه سال جاری ۲۹۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را […]

 

 

سازمان پزشکی قانونی کشور با سردتر شدن هوا، درخصوص افزایش آمار تلفات مسمومیت با گاز در این ایام هشدار داد و بر لزوم استفاده درست از سیستم های گرمایشی تأکید کرد.
بر اساس آمارهای موجود در هفت ماهه سال جاری ۲۹۱ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار تلفات ۲۴۵ نفر بود ، ۱۸.۸ درصد افزایش یافته است. همچنین در این مدت استان های تهران با ۵۰، آذربایجان شرقی با ۲۲ و فارس با ۱۹ فوتی بیشترین آمار تلفات مسمومیت با گاز را داشته اند.