پرستاران به مرخصی نیاز دارند
پرستاران به مرخصی نیاز دارند

    رئیس کل سازمان نظام پرستاری از آمادگی پرستاران برای آموزش عمومی مراقبت‌های پرستاری پیشگیرانه برای عموم مردم و نیز نیروهای کمکی در بیمارستان‌ها و نقاهتگاه‌ها و لزوم تدوین پروتکل اعلام خبر ابتلا به کرونا به شهروندان خبر داد و گفت: پرستاران خسته شده و به مرخصی نیاز دارند. محمد میرزابیگی افزود: سازمان نظام […]

 

 

رئیس کل سازمان نظام پرستاری از آمادگی پرستاران برای آموزش عمومی مراقبت‌های پرستاری پیشگیرانه برای عموم مردم و نیز نیروهای کمکی در بیمارستان‌ها و نقاهتگاه‌ها و لزوم تدوین پروتکل اعلام خبر ابتلا به کرونا به شهروندان خبر داد و گفت: پرستاران خسته شده و به مرخصی نیاز دارند. محمد میرزابیگی افزود: سازمان نظام پرستاری و پرستاران با وجود سختی هایی که در هشت ماه گذشته تحمل کرده اند و با وجودی که در این مبارزه سخت بیش از ۶۰ شهید و بیش از ۳۲ هزار مبتلا به کووید۱۹ داشتند اما همچنان با همه قدرت وظایف خود را برای مراقبت از بیماران انجام می دهند. هرچند خستگی مفرط، داشتن لباسهای محدود کننده و شیفتهای طولانی باعث مشقت فراوان آنان می شود.