پیشرفت ۱۰ درصدی عملیات اجرایی فاز سوم خط تغذیه گازرسانی به روستاهای مرزی گنبد
پیشرفت ۱۰ درصدی عملیات اجرایی فاز سوم خط تغذیه گازرسانی به روستاهای مرزی گنبد

    مدیرعامل گاز گلستان از پیشرفت ۱۰ درصدی عملیات اجرایی فاز سوم خط تغذیه گازرسانی به روستاهای مرزی شهرستان گنبد خبرداد. علی طالبی افزود: عملیات اجرایی فازسوم خط تغذیه گازرسانی به روستاهای مرزی شهرستان گنبد شروع شده که بالغ بر ۳۹۷ میلیارد ریال هزینه کالایی و اجرایی داشته است. طالبی تصریح کرد: لوله‌گذاری این […]

 

 

مدیرعامل گاز گلستان از پیشرفت ۱۰ درصدی عملیات اجرایی فاز سوم خط تغذیه گازرسانی به روستاهای مرزی شهرستان گنبد خبرداد. علی طالبی افزود: عملیات اجرایی فازسوم خط تغذیه گازرسانی به روستاهای مرزی شهرستان گنبد شروع شده که بالغ بر ۳۹۷ میلیارد ریال هزینه کالایی و اجرایی داشته است. طالبی تصریح کرد: لوله‌گذاری این پروژه با ۳۳ کیلومتراز نوع ۱۰ اینچ فولادی به همراه حدود ۲۲ کیلومتر لوله‌گذاری از نوع پلی اتیلن است که زیرساخت لازم گازرسانی به روستاهای دماغ، قیزلر، خیرخواجه نجف، خیرخواجه علیا و خیرخواجه سفلی را فراهم می‌نماید. مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان اظهارداشت: برای اجرای شبکه داخلی روستاهای مذکور با بیش از ۳۰ کیلومترلوله‌گذاری ازنوع پلی اتیلن نیز پیمانکار مربوطه انتخاب و عملیات اجرایی آن در مجموع با هزینه‌ای بالغ ۳۴ میلیارد ریال آغاز گردیده و حدود ۱۵ درصد پیشرفت داشته است.