کرونا در یک قدمی حسن روحانی؛ واعظی هم مبتلا شد
کرونا در یک قدمی حسن روحانی؛ واعظی هم مبتلا شد

    واعظی رئیس دفتر روحانی (رئیس جمهوری) از قرنطینه خانگی خود به دلیل احتمال ابتلا به کرونا خبر داد. گفتنی است واعظی نزدیک ترین فرد به حسن روحانی در حال حاضر است . در تصاویر مخابره شده از دیدارها و برنامه های حسن روحانی واعظی همیشه همراه او بوده است.

 

 

واعظی رئیس دفتر روحانی (رئیس جمهوری) از قرنطینه خانگی خود به دلیل احتمال ابتلا به کرونا خبر داد.
گفتنی است واعظی نزدیک ترین فرد به حسن روحانی در حال حاضر است . در تصاویر مخابره شده از دیدارها و برنامه های حسن روحانی واعظی همیشه همراه او بوده است.