گزارش عملکرد شرکت‌های هوایی در پاسخگویی به شکایات مسافران
گزارش عملکرد شرکت‌های هوایی در پاسخگویی به شکایات مسافران

    گزارش عملکرد شرکت‌های هواپیمایی داخلی و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی در حوزه پاسخگویی به شکایات مسافران، و جدول پایش و میزان شکایات مسافران از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی داخلی و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی در سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایی کشوری در بازه زمانی ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ از سوی سازمان […]

 

 

گزارش عملکرد شرکت‌های هواپیمایی داخلی و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی در حوزه پاسخگویی به شکایات مسافران، و جدول پایش و میزان شکایات مسافران از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی داخلی و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی در سامانه حقوق مسافر سازمان هواپیمایی کشوری در بازه زمانی ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۹ از سوی سازمان هواپیمایی منتشر شد. در مجموع ۱۳۱ شكايت از شركت‌هاي هواپيمايي و شرکت‌های خدمات مسافرت هوايي به سازمان ارسال شده كه به ۹۸ درصد آن‌ها پاسخ داده شده است. سهم شركت‌هاي هواپيمايي از شكايات واصله ۱۱۳ مورد و شرکت‌های خدمات مسافرت هوایی ۱۸ مورد گزارش شده است. مسافران می توانند انتقادات، پیشنهادات و شکایات خود را از طریق بخش سامانه حقوق مسافر در پرتال سازمان هواپیمایی کشوری به آدرس cao.ir مطرح و پیگیری کنند.