۸۰درصد قیمت خودرو ناشی از قیمت مواد اولیه است
۸۰درصد قیمت خودرو ناشی از قیمت مواد اولیه است

    عضو انجمن قطعه‌سازان گفت: ۸۰ درصد قیمت نهایی خودرو ناشی از قیمت مواد اولیه است از این رو برای کاهش قیمت خودرو، باید نرخ مواد اولیه کاهش یابد مازیار بیگلو اظهار داشت: در حال حاضر در قیمت گذاری خودرو همه نهادها نظر می‌دهند اما هیچکدام جرأت اصلاح ساختار را ندارند؛ بزرگترین بازنده، خودروسازان […]

 

 

عضو انجمن قطعه‌سازان گفت: ۸۰ درصد قیمت نهایی خودرو ناشی از قیمت مواد اولیه است از این رو برای کاهش قیمت خودرو، باید نرخ مواد اولیه کاهش یابد
مازیار بیگلو اظهار داشت: در حال حاضر در قیمت گذاری خودرو همه نهادها نظر می‌دهند اما هیچکدام جرأت اصلاح ساختار را ندارند؛ بزرگترین بازنده، خودروسازان و مردم هستند که نمی‌دانند با چه مکانیزمی و با چه قیمتی بفروشند و بخرند و از آن طرف نیز بازار دلالی تقویت می‌شود و بعد هم قطعه سازان که برای ۵۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند زیان می‌کنند.