«جمله» برخی اقدامات نمایشی نمایندگان مجلس در آستانه انتخابات مجلس یازدهم را بررسی می کند از محکومیت هالیوود تا ممنوعیت درس زبان انگلیسی!