موسویان در روزنامه لس آنجلس تایمز نوشت: ایده مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا کنار گذاشته شود