رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: تعلل برخی صادرکنندگان در عرضه ارز، عامل نوسان در بازار