بانک‌مرکزی افزایش معاملات در آبان‌ را تایید کرد؛ واحدهای نوساز رکوردار معاملات بازار مسکن پایتخت