تپه هگمتانه، بازار همدان، میدان امام(ره)، خیابان‌های اکباتان و شهدا قابلیت ثبت جهانی دارند عدم اولویت در بودجه بندی به آثار همدان