جزئیاتی از زمین‌لرزه ۴.۹ ایذه در هشتم آذر۹۸ اعلام شد؛ تیم ارزیاب خسارات زلزله ایذه به منطقه گسیل شدند