«جمله» راه‌های خانه‌دار شدن متقاضیان مسکن در کشور توسط سازمان ملی زمین و مسکن را بررسی می‌کند؛ رونق تولید مسکن برای اقشار کم‌درآمد در ایران