حضور فعال بانک پارسیان در کنگره بین المللی علمی راینولوژی ایران