شکست بنی‌یاس با وجود برتری در زمین با اشتباه عجیب شفر باز هم پای پاتوسی در میان است!