مدیرامور اعتباری بانک مسکن جزییات وام ساخت در سراسر کشور را تشریح کرد؛ وام ۱۷۰ میلیونی ساخت برای سازندگان حرفه‏ای در تهران