مدیر روابط عمومی اورژانس فارس خبر داد: واژگونی سرویس مدرسه در شیراز/ مصدومیت ۵ دانش آموز