افتتاح قطعات ٢ و ٣ آزادراه شهید همت – کرج با حضور رییس جمهور