انجام ۱۲۰ هزار تست غربالگری کرونا توسط هلال احمر لرستان